prev: 693f6e21 data: 47694d21 crc32: 5f48b390
next init | || next data |