prev: 00000000 data: 693f6e22 crc32: 6643c2f5
next init | || next data |