prev: 00000000 data: 47694d21 crc32: 693f6e21
next init | || next data |